Jag är utbildad socionom och legitimerad psykoterapeut med familjeterapeutisk inriktning. Jag är även utbildad handledare och lärare i psykoterapi, även det med systemteoretisk inriktning..


Förutom att handleda så arbetar jag som legitimerad hälso-. och sjukvårdskurator och psykoterapeut på Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen (BUP) i Eslöv på deltid. Jag har handledningsuppdrag både genom BUP och i egen regi. 


Med tanke på att jag har bred erfarenhet och kompetens så gillar jag att arbeta eklektiskt och integrativt, där man kan dra nytta av olika teorier och kombinera individualterapi och familjeterapi. Min vidareutbildning har hela tiden varit inom familjeterapin och det systemteoretiska fältet. Jag har såldedes alltid detta synsätt med mig i mitt arbete och möte med människor. 
Utbildning:

Socionomexamen på Socialhögskolan i Lund 1991. 

Psykoterapeut-examen (inriktning familjeterapi) på Lunds Universitet 2012.

Examen som handedare och lärare i psykoterapi på Linköpings Universitet 2021. (Det innebär att jag kan skriva intyg på handledningstimmar som man behöver när man söker till psykoterapeututbildning.)


Metoder:

Jag är utbildad i Funktionell Familjeterapi (FFT), Multidimensional Treatment Fostercare (MTFC, numera TFCO), Traumafokuserad KBT (TF-KBT). 


Yrkeserfarenhet:

Jag har en lång yrkeserfarenhet där jag alltid har arbetat med barn, ungdomar och deras familjer. Jag har erfarenhet av arbete inom Socialtjänsten både som handläggande socialsekreterare och som familjebehandlare inom kommunal öppenvård. Jag har även arbetat inom den privata sektorn. Och nu arbetar jag på deltid på Bup i Eslöv sedan 2015.

Jag har bedrivit handledning sedan 2019.