Jag är utbildad socionom, legititmerad hälso- och sjukvårdskurator och legitimerad psykoterapeut med familjeterapeutisk inriktning. Jag är även utbildad handledare och lärare i psykoterapi, även det med systemteoretisk inriktning.


Jag erbjuder professionell handledning till enskilda eller arbetsgrupper tex inom socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård. Jag vänder mig till alla som är intresserade av ett holistiskt systemorienterat synsätt, oavsett inriktining eller arbetsområde.

Jag har ramavtal genom Skånes kommuners upphandling som täcker alla kommuner i Skåne, Halland och Kronobergs län. I dagsläget har jag handledningsuppdrag både genom min anställning på barnpsykiatrin och i egen privat regi. Jag har erfarenhet av att handleda grupper av skolkuratorer, kommunens öppenvård, familjebehandlare, socialsekreterare, psykosteam inom vuxenpsykiatrin och Första linjen och Mellanvården inom barnpsykiatrin.


Jag erbjuder även föreläsningar, workshops och utbildningsdagar. Det kan tex handla om systemteori och familjeterapi, eller traumakunskap och traumabehandling. Dessutom är jag utbildad i att hålla Familjerekonstruktion.


Förutom att handleda så arbetar jag som legitimerad hälso-. och sjukvårdskurator och psykoterapeut på Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen (BUP) i Eslöv på deltid.Med tanke på att jag har bred erfarenhet och kompetens så gillar jag att arbeta eklektiskt och integrativt, där man kan dra nytta av olika teorier och kombinera individualterapi och familjeterapi. Min vidareutbildning har hela tiden varit inom familjeterapin och det systemteoretiska fältet. Jag har såldedes alltid detta synsätt med mig i mitt arbete och möte med människor.Utbildning:

Socionomexamen på Socialhögskolan i Lund 1991.

Psykoterapeut-examen (inriktning familjeterapi) på Lunds Universitet 2012.

Examen som handledare och lärare i psykoterapi på Linköpings Universitet 2021. (Det innebär att jag kan skriva intyg på handledningstimmar som man behöver när man söker till psykoterapeututbildning.)


Metoder:

Jag är utbildad och certifierad i Funktionell Familjeterapi (FFT), Multidimensional Treatment Fostercare (MTFC, numera TFCO), Traumafokuserad KBT (TF-KBT).


Yrkeserfarenhet:

Jag har en lång yrkeserfarenhet där jag alltid har arbetat med barn, ungdomar och deras familjer. Jag har erfarenhet av arbete inom Socialtjänsten både som handläggande socialsekreterare och som familjebehandlare inom kommunal öppenvård. Jag har även arbetat inom den privata sektorn. Och nu arbetar jag på deltid på Bup i Eslöv sedan 2015.

Jag har bedrivit handledning sedan 2019.